+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Egzaminowanie spawaczy w oparciu o akredytację PCA

Informacja dla licencjonowanych egzaminatorów Łukasiewicz - Instytutu Spawalnictwa dot. egzaminowania i certyfikowania spawaczy w oparciu o akredytację PCA

Instrukcja - do egzaminu spawaczy do certyfikacji w oparciu o akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) i do uzyskania uprawnienia dla Dyrektywy 2014/68/UE


Po egzaminie spawaczy prowadzącym do uzyskania certyfikatu w oparciu o akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji egzaminator Łukasiewicz - Instytutu Spawalnictwa zobowiązany jest dostarczyć do Działu „OśrodekCertyfikacji” (IC) następujące dokumenty:

  1. Deklarację bezstronności i poufności egzaminatora,
  2. Wniosek spawacza (Formularz FP-02/9 lub FP-02/9_a) wraz z załącznikami (świadectwo ukończenia szkoły, zaświadczenie lekarskie, zaświadczenie o ukończeniu kursu),
  3. Formularz zatwierdzenia pytań egzaminacyjnych - FP-87,
  4. Wynik egzaminu teoretycznego - Formularz FP-05 (dla każdego kandydata),
  5. Protokół z badań złączy spawaczy - Formularz FP-97 (dla każdego kandydata),
  6. Uproszczony protokół z egzaminu spawaczy - Formularz FP-93 (dla każdego kandydata),
  7. Zbiorczy protokół spawaczy - Formularz FP-98
  8. Oświadczenie komisji egzaminacyjnej/egzaminatora

UWAGA:
Zestaw pytań do egzaminu teoretycznego będzie przekazywany egzaminatorowi mailowo.

Program certyfikacji spawaczy