+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Ochrona powłokowa konstrukcji stalowych - kurs

Ochrona powłokowa konstrukcji stalowych. Szkolenie dla personelu nadzorująco-kontrolującego jakość zabezpieczeń antykorozyjnych wg normy ISO 12944 pod kątem wymagań normy PN-EN 1090

Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za kontrolę jakości w firmach produkujących stalowe konstrukcje, zbiorniki, rurociągi, urządzenia itp. wymagające zabezpieczenia powłokami antykorozyjnymi.

Celem szkolenia jest przygotowanie kwalifikowanego personelu z zakresu kontroli i odbioru jakości powłok antykorozyjnych według ISO 12944.

W trakcie zajęć uczestnicy nabędą teoretyczną i praktyczną wiedzę niezbędną przy odbiorze zabezpieczeń antykorozyjnych, poznają wszelkie kryteria dotyczące sprawdzania jakości przygotowania powierzchni oraz jakości wykonanych zabezpieczeń antykorozyjnych.

Kurs kończy się egzaminem certyfikującym, po zadaniu którego uczestnik uzyskuje certyfikat kompetencji wydany przez Instytut Spawalnictwa będący jednostką akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji według normy PN-EN ISO/IEC 17024.

Minimalne warunki wstępne dla kandydatów:

  • ukończone 18 lat, ukończona zawodowa szkoła techniczna lub liceum ogólnokształcące i minimum 12-miesięczne doświadczenie w pracach związanych z zabezpieczaniem antykorozyjnym konstrukcji,
    lub
  • ukończona średnia szkoła techniczna i minimum 6-miesięczne doświadczenie w pracach związanych z zabezpieczaniem antykorozyjnym konstrukcji,
    lub
  • ukończona wyższa szkoła techniczna i minimum 3-miesięczne doświadczenie w pracach związanych z zabezpieczaniem antykorozyjnym konstrukcji.

 

Termin kursu (grupy maksymalnie 12 osób):

  • ---

Cena kursu: 3000 zł

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:

Alicja Borysewicz
tel. 32 33 58 325, 398
e-mail: alicja.borysewicz@is.gliwice.pl