+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Seminarium: Nowości normalizacyjne oraz technologiczne uwarunkowania jakości wytwarzania konstrukcji stalowych


Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w seminarium on-line organizowanym przez Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa w dniu 09 grudnia 2021 r.

pt. Nowości normalizacyjne oraz technologiczne uwarunkowania jakości wytwarzania konstrukcji stalowych.


  • Program i karta zgłoszenia
  • Cena: 360,00 zł brutto od osoby
  • Termin nadesłania zgłoszenia: 02 grudnia 2021 r.
  • Seminarium wyłącznie w trybie ON-LINE, początek spotkania o godz. 09:00

Podczas webinarium specjaliści Łukasiewicz – Instytutu Spawalnictwa przedstawią najnowsze wymagania normalizacyjne dotyczące projektowania konstrukcji stalowych w zakresie parametrów wytrzymałościowych materiału konstrukcyjnego oraz wymogi względem personelu badań niszczących. Omówione zostaną różnorodne możliwości spajania wiązką elektronów szczególnych rodzajów stali, wykorzystywanych między innymi w przemyśle energetycznym. Zaprezentowane zostaną także wyniki badań niszczących elementów metalowych wykonanych ze stali wysokowytrzymałych oraz możliwości zastosowania analiz numerycznych metodą MES w badaniach konstrukcji spawanych.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem prosimy o wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia na adres e-mail: market@is.lukasiewicz.gov.pl, do dnia 02 grudnia 2021 r. Przesłanie karty zgłoszenia stanowi potwierdzenie udziału w seminarium. Kilka dni przed seminarium każdy uczestnik otrzyma od nas link do strony wydarzenia powiązany z adresem e-mail podanym w karcie zgłoszenia. Na podstawie rzeczywistych logowań będziemy wystawiać zaświadczenia o udziale w wydarzeniu, które wyślemy każdemu uczestnikowi listem poleconym.

Mamy nadzieję, że udział w webinarium wzbogaci Państwa wiedzę w zakresie nowoczesnych metod spajania konstrukcji spawanych o szczególnym zastosowaniu, a także na temat możliwości badania parametrów  wytrzymałościowych materiałów konstrukcyjnych. Wierzymy, iż bezpieczna formuła uczestnictwa zdalnego w seminarium (on-line) przyczyni się do licznego i aktywnego Państwa udziału.