+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Seminarium: Właściwości złączy spawanych – badania, symulacje, modyfikacje


Data: 20 marca 2018 roku
Tytuł: Właściwości złączy spawanych – badania, symulacje, modyfikacje

Miejsce: Instytut Spawalnictwa; sala konferencyjna im. Prof. Józefa Pilarczyka


Cena: 510,00 zł od osoby


Dokumenty:


Ze względu na tematykę, seminarium jest przeznaczone dla szerokiego grona osób pracujących w branży spawalniczej – kierownictwa firm, spawalników i technologów zajmujących się zagadnieniami spawalniczymi. Program obejmuje wystąpienia omawiające możliwości wpływania na poprawę właściwości połączeń spawanych. Dodatkowo przedstawione zostaną nowości w procedurze kwalifikowania technologii spawania i napawania.

Zainteresowanych uczestnictwem prosimy o wypełnienie i przesłanie (e-mailem, faxem lub pocztą) załączonej karty zgłoszenia, do dnia 12 marca 2018 r. Przesłanie karty zgłoszenia stanowi potwierdzenie udziału w seminarium (nie wysyłamy dodatkowych potwierdzeń). O udziale w seminarium decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Bliższych informacji udziela Ośrodek Marketingu i Informacji Naukowej, tel. 32/33-58-395 i 32/33-58-289.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w seminarium.