+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Uszczegółowienie zasad składania wniosków i wymaganej dokumentacji do ponownego wydania certyfikatów kompetencji CI/EWE, CI/EWT, CI/EWS i CI/EWP


Dokumentami wydanymi  w procesie ponownej certyfikacji są certyfikat i umowa do certyfikatu. Dział "Ośrodek Certyfikacji" (IC) wystawia certyfikat w terminie do 6 tygodni po dostarczeniu przez kandydata pełnej wymaganej, po jej pozytywnej ocenie  oraz po podjętej decyzji o wydaniu certyfikatu, której data jest początkiem ważności certyfikacji.

Wymagana dokumentacja do ponownej certyfikacji, celem utrzymania ciągłości jej ważności, musi być złożona w ciągu 3 miesięcy przed upływem daty ważności certyfikatu. Przekroczenie ww. daty powoduje utratę ciągłości okresu ważności certyfikatu.

Zaleca się, aby wymaganą dokumentację złożyć najpóźniej 3 tygodnie przed upływem ważności certyfikatu.

Decyzją Ośrodka, w szczególnych przypadkach, wniosek o ponowne wydanie certyfikatu, może być również uwzględniony po złożeniu wymaganej dokumentacji w okresie do 9 miesięcy po upływie ważności certyfikatu. Jednakże, w takim przypadku okres ważności certyfikacji nie obejmuje okresu od daty wygaśnięcia certyfikacji do daty ponownego wydania certyfikatu. Data zakończenia ważności certyfikacji nie ulega zmianie.

Po przekroczeniu terminu złożenia wniosku, wraz wymaganą dokumentacją, o ponowną certyfikację powyżej 9 miesięcy, posiadacz certyfikatu musi przystąpić do „rozmowy zawodowej” przeprowadzonej przez Zespół Oceniający Ośrodka. Certyfikat zostaje wtedy odnowiony na podstawie pozytywnego wyniku „rozmowy zawodowej” na nowy 3 letni okres ważności, który rozpoczyna się od daty podjęcia decyzji.