+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Zmiany warunków wstępnych dla kandydatów na kursy I/EWE


W trakcie posiedzenia MIS w Bratysławie 09.07.2019 r. zatwierdzono aktualizację warunków wstępnych przyjęcia kandydatów do kursów I/EWE.

 

Do kursów I/EWE w Polsce mogą przystąpić osoby, które:

Posiadają dyplom inżyniera, po minimum 3 latach studiów I stopnia na kierunkach zakończonych pracą dyplomową ściśle związaną z zakresem:

„mechaniki” dla kierunków studiów:

  • Mechanika i Budowa Maszyn,
  • Mechatronika, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji,
  • Technika Rolnicza i Leśna,
  • Transport,

„budowy statków” dla kierunków studiów:

  • Oceanotechnika,

„metalurgii”,
„inżynierii materiałowej”,
„elektryki”
dla kierunków studiów:

  • Elektrotechnika, Energetyka,
  • Automatyka i Robotyka,

„inżynierii lądowej i wodnej” dla kierunków studiów:

  • Budownictwo,
  • Inżynieria Środowiska,

„inżynierii chemicznej”.