+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

54. Walne Zgromadzenie Europejskiej Federacji Spawalniczej EWF


W dniach od 13-15.05.2019 roku w Gliwicach w Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytut Spawalnictwa miały miejsce 4 posiedzenia EWF.

W dniu 13 maja 2019 roku, w części dopołudniowej odbyło spotkanie Grupy Regionalnej, w trakcie którego omawiano plany działania i strategię EWF po roku 2020. W spotkaniu, któremu przewodniczyli Prezydent EWF pan Chris Eady i przedstawiciel EWF pani Rute Ferraz, udział wzięli przedstawiciele Finlandii, Hiszpanii, Węgier i Polski.

W drugiej części tego samego dnia odbyło się cykliczne spotkanie Rady Dyrektorów EWF, w którym udział wzięli Chris Eady (TWI, UK) Prezydent EWF, Michał Kubica (Łukasiewicz-Instytut Spawalnictwa, Polska) V-ce Prezydenta EWF, Luísa Coutinho (ISQ, Portugalia ) Dyrektor EWF, Rute Ferraz (ISQ, Potugalia) Dyrektor Naczelny  EWF, Stefano Morra (IIS Włochy) Dyrektor EWF, Martin Lehman (DVS ZERT Niemcy) Dyrektor EWF i Vaclav Minarik (Czeskie Stowarzyszenie Spawalnicze) Dyrektor EWF.

54. Walne Zgromadzenie EWF odbyło się 14 maja. EWF została założona w 1992 r. i obecnie zrzesza 28 europejskich krajów członkowskich i 2 członków obserwatorów spoza Europy, reprezentowanych przez krajowe instytuty i towarzystwa spawalnicze. W spotkaniu wzięło udział 29 osób będących przedstawicielami organizacji spawalniczych z Anglii, Belgii, Czech, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Węgier i Włoch.

W dniu 15 maja 2019 roku do południa miało miejsce spotkanie Międzynarodowej Rady Kwalifikacji Additive Manufacturing (Technologia wytwarzania przyrostowego), w którym udział wzięli przedstawiciele Włoch, Niemiec, Portugalii i Francji. W trakcie spotkania podjęto decyzję, że Instytut Spawalnictwa we Włoszech będzie w pierwszą Autoryzowaną Organizację Nominowaną (ANB), której celem będzie kształcenie i kwalifikowanie personelu na potrzeby Technologii Wytwarzania Przyrostowego.


54. Walne Zgromadzenie Europejskiej Federacji Spawalniczej EWF

54. Walne Zgromadzenie Europejskiej Federacji Spawalniczej EWF

54. Walne Zgromadzenie Europejskiej Federacji Spawalniczej EWF

54. Walne Zgromadzenie Europejskiej Federacji Spawalniczej EWF

54. Walne Zgromadzenie Europejskiej Federacji Spawalniczej EWF

54. Walne Zgromadzenie Europejskiej Federacji Spawalniczej EWF

54. Walne Zgromadzenie Europejskiej Federacji Spawalniczej EWF