+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Badania nieniszczące 2022


Kursy badań nieniszczących - terminarz na rok 2022 (25.04.2022 r - aktualizacja terminów na II półrocze 2022)

 • Dodatkowy termin kursu RT1i2 - 10.10. - 29.10.2022 r.
 • Zmianie ulegają następujące terminy kursów:
 • kurs PT3 z 22.11.-24.11.22 na 02.11.-04.11.22
 • kurs MT3 z 29.11.-02.12.2022 na 12.12.-15.12.22
 • Recertyfikacja MT  z 06.12.-08.12.22 na 12.12.-14.12.22
 • Recertyfikacja PT  z 06.12.-08.12.22 na 02.11.-04.11.22
 • Kurs MT3  z 12.12.-15.12.2022 r. na 19.12.-22.12.2022 r.
 • Recertyfikacji MT2 z 06.12.-08.12.2022 r. na 19.12.-21.12.2022 r.

 


Prowadzimy następujące szkolenia:

 • Badania wizualne - VT1+VT2
 • Badania wizualne - VT - rozszerzenie - sektor przemysłowy: badania przedeksploatacyjne i eksploatacyjne wraz z wytwarzaniem; sektor wyrobu: odlewy, odkuwki
 • Badania penetracyjne - PT1+PT2
 • Badania magnetyczno-proszkowe - MT1+MT2
 • Badania penetracyjne - PT, badania magnetyczno-proszkowe - MT - rozszerzenie - sektor przemysłowy: badania przedeksploatacyjne i eksploatacyjne wraz z wytwarzaniem; sektor wyrobu: odlewy, odkuwki
 • Badania ultradźwiękowe - UT - rozszerzenie - sektor przemysłowy: Badania przedeksploatacyjne i eksploatacyjne wraz z wytwarzaniem; sektor wyrobu: odlewy, odkuwki
 • Badania VT, PT, MT stopnia 1. lub stopnia 2.
 • Badania radiograficzne - RT1, RT2, RT1+RT2
 • Ocena radiogramów spoin - RT2 ORS
 • Badania ultradźwiękowe - UT1, UT2, UT1+UT2
 • Badania ultradźwiękowe - wprowadzenie do techniki czasu przejścia wiązki dyfrakcyjnej (TOFD-START)
 • Badania ultradźwiękowe – 2. stopień - technika czasu przejścia wiązki dyfrakcyjnej (UT2-TOFD)
 • Badania ultradźwiękowe – 2. stopień - PHASED ARRAY (UT2-PHASED ARRAY)
 • Badania ultradźwiękowe – 2. stopień sektor: Utrzymanie ruchu kolei
 • Badania nieniszczące - BASIC, VT3, PT3, MT3, RT3, UT3
 • Szkolenia przed egzaminem recertyfikacyjnym VT, PT, MT, RT, UT
   

 

Po ukończeniu kursu słuchacze zdają egzamin i otrzymują certyfikat kompetencji personelu badań nieniszczących 1. i 2. lub 3. stopnia wg PN-EN ISO 9712 oraz legitymację specjalisty badań nieniszczących, wydawaną przez Dział „Ośrodek Certyfikacji” (IC).