+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Warstwy i powłoki z udziałem renu, jego związków lub stopów...

CUBR

Okres realizacji:

01.04.2015 - 31.03.2018

Tytuł:

Warstwy i powłoki z udziałem renu, jego związków lub stopów - ich właściwości, zastosowania oraz metody nanoszenia

Program:

CUBR

Wykonawca w IS:

dr inż. Marek ST Węglowski

Wykonawcy:

konsorcjum naukowe:

  • Instytut Metali Nieżelaznych- LIDER
  • Politechnika Wrocławska
  • Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Metali Nieżelaznych
  • Politechnika Rzeszowska
  • Instytut Technologii Eksploatacji
  • Politechnika Warszawska
  • Instytut Spawalnictwa
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika
  • Plasma System S.A

cel projektu:

Celem projektu jest opracowanie nowych warstw i powłok z udziałem renu, jego związków lub stopów oraz metod ich wytwarzania. Przeprowadzone zostaną kompleksowe badania właściwości nowych warstw/powłok głównie pod kątem ich planowanych zastosowań. Prace prowadzone będą w kierunku przygotowania warunków wdrożeniowych do efektywnego wykorzystania opracowanych powłok/warstw w aplikacjach, w których dochodzi do kumulacji czynników niszczących, jak: duże tarcie, duża dynamika działania sił zewnętrznych, korozyjne działanie środowiska, jak również podwyższona temperatura.

Obecnie obszary gospodarki, w których stosowany jest ren są dość ograniczone i skupiają się głównie wokół rynku nadstopów niklowych. Stosunkowo nieliczne są również publikacje i opracowania naukowe dotyczące innych, poza nadstopami, zastosowań renu. Specyficzne właściwości renu powodują, że materiały projektowane na jego bazie również przeznaczone są do specyficznych zastosowań. Najczęściej ren badany jest w aspekcie stopów żarowytrzymałych, twardych i odpornych na korozję. Autorzy projektu wpisując się w zakres merytoryczny II konkursu programu CuBR oraz w aktualne trendy badawcze proponują w projekcie opracowanie wysokiej twardości powłok opartych o super twarde związki renu lub kompozyty z udziałem renu oraz nowych żarowytrzymałych warstw modyfikowanych renem. Proponowane jest opracowanie powłok/warstw o zwiększonej względem obecnie istniejących na rynku żaroodporności, twardości i odporności na erozję.