+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Dodatkowy kurs Międzynarodowego Inspektora Spawalniczego – kurs pełny


Ośrodek Obsługi Spawalnictwa Krajowego informuje, że w dniu 17.09.2018 rozpoczyna się kurs Międzynarodowego Inspektora Spawalniczego (IWI).

Kurs rozpoczyna się od części technologicznej, czyli jest przeznaczony dla osób, które nie posiadają dyplomów IWE/IWT/IWS/IWP (osoby te muszą spełniać wymagania dotyczące wykształcenia i/lub doświadczenia).

Do kursu, od części II, mogą również dołączać osoby posiadające stosowne dyplomy międzynarodowe.

Zapraszamy na szkolenie.