+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Nowe Logo Łukasiewicz - Instytutu Spawalnictwa


Od kwietnia 2019 r. Instytut Spawalnictwa uczestniczy w procesie integracji instytutów naukowo badawczych w Polsce, którego celem jest utworzenie Sieci Badawczej Łukasiewicz. Sieć, do której należy 36 polskich instytutów zatrudniających niemal 8 tysięcy pracowników, dysponuje kilkuset laboratoriami i sztabem wysokiej klasy naukowców. Instytuty tworzące sieć zostały zobowiązane do wprowadzenia jednolitego systemu identyfikacji wizualnej, który zbuduje rozpoznawalność Sieci i pozwoli na oznakowanie tworzących ją instytutów w sposób jednolity i spójny.

Pierwszym krokiem na tej drodze była prezentacja nowego logo, które zostało ogłoszone 2 października 2019 r. na poznańskim Innovatorium oficjalnym spotkaniu przedstawicieli instytutów skupionych w Sieci Badawczej Łukasiewicz. Nowy znak jest graficzną syntezą kluczowych dla marki skojarzeń: litery „Ł” od nazwiska Ignacego Łukasiewicza – patrona Sieci, mikroskopu jako atrybutu naukowego oraz symbolu labiryntu jako drogi poszukiwań zwieńczonej olśnieniem.

Nowy znak Sieci Badawczej Łukasiewicz oznacza również zmianę dotychczasowych znaków dla wszystkich Instytutów Sieci. Znak dla Instytutu Spawalnictwa zbudowany jest z nowego symbolu Sieci (sygnetu), logotypu „Łukasiewicz” i dopisku zawierającego nazwę instytutu.

Od 2020 roku wszystkie aktywności Łukasiewicz – Instytutu Spawalnictwa będą sukcesywnie sygnowane nowym logotypem.

 

Logo Łukasiewicz – Instytutu Spawalnictwa dla współpracujących firm

Podmioty współpracujące z Instytutem Spawalnictwa i posługujące się jego dotychczasowym logotypem na podstawie stosownych umów, będą również zobowiązane do zmiany w zakresie identyfikacji wizualnej Łukasiewicz – Instytutu Spawalnictwa. Warunki korzystania ze znaku Instytutu Spawalnictwa opisane są na stronie internetowej Łukasiewicz – Instytutu Spawalnictwa w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.instytutspawalnictwa.pl/udostepnianie-logo). Na stronie dostępne są szczegółowe informacje dotyczące posługiwania się logotypem. Podmioty zainteresowane podjęciem współpracy z Instytutem Spawalnictwa prosimy o kontakt na wskazane w Biuletynie Informacji Publicznej adresy email.