+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Nowe obostrzenia - Ważna informacja dotycząca kursów międzynarodowych


Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa informuje, że w związku z ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty oraz zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w najbliższym czasie planowane są egzaminy w trybie stacjonarnym w siedzibie Instytutu w Gliwicach oraz kolejne sesje niżej wymienionego kursu IWT w trybie online.

  •  Egzamin końcowy po kursie 61/IWE/2020 poprzedzony jednodniowym szkoleniem praktycznym -
     GR I 11.05.-14.05.2021 - szkolenie + egzamin w trybie stacjonarnym w siedzibie Instytutu,
     GR II 18.05-21.05.2021 - szkolenie + egzamin w trybie stacjonarnym w siedzibie Instytutu
  •  Kurs Międzynarodowego Technologa Spawalnika 24/IWT/2020, sesja 7     
  •  Planowany termin 15.03-19.03.2021 - zajęcia online,                                                           
  •  Kurs 24/IWT/2020, Sesja 8 w terminie 19.04-21.04.2021 - zajęcia online,  
  •  Egzamin końcowy 23.04.2021 stacjonarnie w siedzibie Instytutu, godz. 08:00

 

Ważna informacja dla kursu 62/IWE/2020 i 63/IWE/2020:

Część praktyczna zostanie przełożona ( termin zostanie ustalony po zniesieniu obostrzeń). W zawiązku z tym zostały zaplanowane terminy egzaminów pośrednich, ( egzaminy odbędą się w formie stacjonarnej w siedzibie Instytutu):

Egzamin pośredni dla kursu 62/IWE odbędzie się w dniu 19.04.2021, godz. 08:00,

natomiast zajęcia z cz. III, sesja 1 kursu 62/IWE w terminie 10.05-14.05.2021 - w formie online

Egzamin pośredni dla kursu 63/IWE odbędzie się w dniu 28.04.2021, godz. 08:00

natomiast zajęcia z cz. III, sesja 1 kursu 63/IWE w terminie 24.05-28.05.2021 - w formie online

Z chwilą zmiany istniejących ograniczeń dotyczących organizacji kursów niezwłocznie Państwa poinformujemy.


Kontakt:

Agnieszka Trzęsicka
Ośrodek Obsługi Spawalnictwa Krajowego (IK)
tel: 32 33 58 398
e-mail: kursy@is.gliwice.pl