+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Nowy numer Biuletynu IS (1/2020)


Ukazał się kolejny numer Biuletynu Instytutu Spawalnictwa (1/2020)Biuletyn Instytutu Spawalnictwa 1/2020

Badania:

  • Marek St. Węglowski, Krzysztof Krasnowski - Zwiększenie wytrzymałości zmęczeniowej złączy spawanych ze stopu aluminium poprzez obróbkę tarciową powierzchni złącza
  • Tomasz Krakowski, Hubert Ruta, Maciej Roskosz - Wykorzystanie metody magnetycznej w diagnostyce lin stalowych przy uchwytach stożkowych
  • Sebastian Stano, Radomir Anioł - Możliwości i ograniczenia zastosowania procesu spawania laserowego do łączenia odlewanych elementów manifold i turbiny silników spalinowych. Cz. 1. Spawania laserowe turbiny z mieszkiem kompensacyjnym
  • Maciej Roskosz, Jerzy Kwaśniewski, Rafał Bogacz - Badania wstępne wpływu remanencji na zmiany własnego magnetycznego pola rozproszenia w trakcie rozciągania
  • Antoni Sawicki - Modele matematyczne różniczkowe i całkowe w makromodelowaniu łuku elektrycznego z wykorzystaniem źródeł sterowanych napięciowych i prądowych. Cz. 2. Wybrane modele matematyczne łuku z jawnie zdefiniowanymi charakterystykami napięciowo-prądowymi statycznymi
  • Krzysztof Kudła, Kwiryn Wojsyk, Marek Gucwa - Właściwości mechaniczne i inne cechy złączy zgrzewanych ultradźwiękowo w absorberach paneli słonecznych wobec stawianych im wymogów eksploatacyjnych

Zobacz więcej na: http://biuletyn.instytutu.spawalnictwa.pl