+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Nowy numer Biuletynu IS (2/2018)


Ukazał się kolejny numer Biuletynu Instytutu Spawalnictwa (2/2018)BIS 2/2018

Artykuły:

  • M. St. WĘGLOWSKI - Badania ultradźwiękowe złączy zgrzewanych metodą FSW o grubości poniżej 8 mm
  • M. RESTECKA, R. WOLNIAK - Porównanie kosztów i wydajności spawania ręcznego oraz zrobotyzowanego metodą MAG z uwzględnieniem czynników jakościowych i społecznych
  • K. PAŃCIKIEWICZ - Ocena skłonności do pękania zimnego złączy spawanych stali w próbie CTS
  • A. KISZKA, A. CZUPRYŃSKI, E. BASZCZYŃSKA - Wpływ azotu w gazie osłonowym na własności złączy rurowych ze stali duplex spawanych orbitalnie metodą TIG i A-TIG
  • L.I. MARKASZOWA, W.D. POZNJAKOW, E.N. BERDNIKOWA - Wpływ parametrów spawania na strukturę, własności mechaniczne i odporność na pękanie połączeń spawanych stali 14HGN2MDAFB
  • P. PROCHENKA, K. MAKOWSKA, J. JANISZEWSKI - Ocena właściwości mechanicznych złączy spawanych wiązką laserową stali Strenx S700MC w warunkach obciążenia udarowego
  • А. V. MOLTASOV, I. N. KLOCZKOV, S. I. MOTRUNICZ, V. V. VERUSZKIN - Wpływ odkształceń plastycznych w strefie bocznikowania na parametry siłowe podczas zgrzewania doczołowego ogniw łańcuchów

 

Zobacz więcej na: http://biuletyn.instytutu.spawalnictwa.pl/