+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Nowy numer Biuletynu IS (2/2017)


Ukazał się kolejny numer Biuletynu Instytutu Spawalnictwa (2/2017)
(http://biuletyn.instytutu.spawalnictwa.pl/biuletyn/biuletyn-instytutu-spawalnictwa-22017)

Artykuły:

  • K. MADEJ, R. JACHYM - Spawanie stali konstrukcyjnej ulepszonej cieplnie o wysokiej wytrzymałości typu S960QL
  • M. BANASIK, M. URBAŃCZYK - Spawanie metodą hybrydową laser + MAG złączy teowych
  • J. CZUCHRYJ - Wpływ nadmiernej szerokości spoiny na trwałość zmęczeniową złączy spawanych
  • S. PARZYCH - Wyniki badań nieniszczących i niszczących złącza spawanego staliwa żaroodpornego GX40NiCrSiNb35-25 na potrzeby kwalifikowania technologii spawania
  • A. SAWICKI - Modele hybrydowe łuku elektrycznego z ulepszonymi charakterystykami dynamicznymi w szerokich zakresach zmian wartości prądu bipolarnego
  • R. KACZMAREK - Problematyka wskazań pochodzących od geometrii złącza w konwencjonalnych badaniach ultradźwiękowych oraz badaniach Phased Array
  • V.V. KNYSZ, S.A. SOLOVEJ, L.I. NYRKOVA, S.A OSADCZUK - Wpływ podwyższonej wilgotności i obojętnej mgły solnej na trwałość zmęczeniową teowych złączy spawanych