+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Nowy numer Biuletynu IS (3/2018)


Ukazał się kolejny numer Biuletynu Instytutu Spawalnictwa (3/2018)Biuletyn Instytutu Spawalnictwa nr 3/2018

Artykuły:

  • M. ŁOMOZIK, E. TURYK - Właściwości mechaniczne złączy spawanych stali S1100QL po wielokrotnym spawaniu naprawczym
  • Z. MIRSKI, T. WOJDAT, A. MARGIELEWSKA - Lutospawanie w łączeniu różnoimiennych materiałów
  • M. St. WĘGLOWSKI, J. MARCISZ, B. GARBARZ - Właściwości technologiczne i zastosowania wysokowęglowych stali nanobainitycznych
  • J. GÓRKA, M. ŻUK - Spawanie naprawcze żeliwa sferoidalnego GJS 350-22 metodą MMA
  • R. KRAWCZYK - Ocena skuteczności ośrodków sprzęgających o dużej gęstości w badaniach ultradźwiękowych
  • J. PIKUŁA, M. St. WĘGLOWSKI, J. DWORAK, G. ZIOBRO, A. SZAFRON – Analiza numeryczna MES spawania laserowego elementów instalacji klimatyzacyjnej

 

Zobacz więcej na: http://biuletyn.instytutu.spawalnictwa.pl