+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Nowy numer Biuletynu IS (4/2017)


Ukazał się kolejny numer Biuletynu Instytutu Spawalnictwa (4/2017)

Artykuły:

  • Z. MIKNO - Zgrzewanie garbowe na krzyż prętów ze stopów aluminium (obliczenia MES 2.5D)
  • M. St. WĘGLOWSKI, S. SIKORA - Badania ultradźwiękowe złączy zgrzewanych metodą FSW
  • A. GRADZIK, J. NAWROCKI, G. MRÓWKA-NOWOTNIK, J. SIENIAWSKI - Napawanie laserowe stopu Stellite 694 na podłożu nadstopu Inconel 738LC – wady napoiny
  • J. CZUCHRYJ - Analiza przełomów zmęczeniowych elementów napawanych różnymi metodami, badanych przy złożonym stanie naprężenia
  • P.N. TKACZ, A.V. MOLTASOV - Rozwój metod oceny stanu naprężenia w elementach konstrukcji spawanych. Część 1. Metody tradycyjne
  • A. SAWICKI, M. HALTOF - Wyznaczanie parametrów wybranych modeli matematycznych łuku w obwodach z rzeczywistymi źródłami energii
  • А.V. MOLTASOV, S.I. MOTRUNICZ - Badania lokalnego stanu naprężeń w obszarze niejednorodności geometrycznej doczołowych złączy spawanych z jednostronnym nadlewem