+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Plan Równości Płci w Łukasiewicz - Instytucie Spawalnictwa na lata 2022-2026

W Łukasiewicz - Instytucie Spawalnictwa opracowano Plan Równości Płci na lata 2022-2026.

Plan Równości Płci jest skierowany do wszystkich osób pracujących w Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytucie Spawalnictwa, a jego celem jest dążenie, aby Instytut był bezpiecznym miejscem dla wszystkich pracowników, funkcjonującym z poszanowaniem równości i różnorodności oraz wolnym od dyskryminacji.

Plan Równości Płci to działania ukierunkowane na promowanie równości płci poprzez wyznaczenie czytelnych celów pozwalających na zmiany instytucjonalne i kulturowe. Jednym z celów strategii Komisji Europejskiej w promowaniu równości płci w badaniach i innowacjach jest wzmocnienie
Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA), zapewnienie równych szans w środowisku pracy, w którym wszyscy, niezależnie od płci, mogą rozwijać swoje talenty w ramach projektów naukowych i badawczych. Realizacja planu umożliwi poprawę jakości badań, a także ich znaczenia dla społeczeństwa bazującego na wiedzy, technologii i innowacji.

W celu zaangażowania wszystkich pracowników w wypełnianie misji Łukasiewicz - Instytutu Spawalnictwa, rozumianej jako rozwój wiedzy w dziedzinie spawalnictwa oraz wspomaganie przemysłu krajowego poprzez świadczenie najwyższej jakości usług, w opracowanym Planie Równości Płci uwzględniono dobre praktyki w zakresie równości płci, a cele, działania i wskaźniki dostosowano do potrzeb i możliwości Instytutu.

Dokument jest udostępniony na stronie internetowej Instytutu.