+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Zarządzenie Nr 5/2020 Dyrektora Instytutu z dnia 25.05.2020 r.


Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa wznawia prowadzenie kursów i egzaminów dla personelu spawalniczego. W tym celu opracowano szczególne zasady, uwzględniające zalecenia Ministerstwa Zdrowia i GIS.

Udział w kursach i egzaminach mogą brać wyłącznie uczestnicy zdrowi, bez objawów chorobowych. W trakcie kursu można kontaktować się bezpośrednio tylko z osobami prowadzącymi zajęcia. W sprawach organizacyjnych należy kontaktować się telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Potwierdzenie wejścia na teren Instytutu rejestrowane jest w systemie elektronicznym. Kursanci przebywają jedynie w budynkach i pomieszczeniach związanych z organizowanym kursem lub egzaminem. Obowiązkowa jest dezynfekcja rąk i stosowanie zasad dystansu społecznego. Powierzchnia sali szkoleniowej wynosi min. 4 m2 na osobę, a odległość między kursantami to min. 2 m.

Instytut zapewnia uczestnikom dostęp do środków dezynfekujących i gwarantuje codzienną dezynfekcję pomieszczeń. Kursanci są natomiast zobowiązani do stosowania rękawiczek podczas obsługi sprzętu i aparatury.

Poniżej zamieszczamy pełną treść zarządzenia oraz załączniki.

Zarządzenie Nr 5/2020 Dyrektora Instytutu z dnia 25.05.2020 r. w sprawie prowadzenia kursów i egzaminów w okresie stanu epidemii wywoływanej wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19)

Aneks nr 1z dn. 20.08.2020 r. do Zarządzenia Nr 5/2020 Dyrektora  z dnia 25.05.2020 r. w sprawie prowadzenia kursów i egzaminów w okresie stanu epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19).