+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Zmiana numerów NIP, KRS i REGON


Z dniem 1 września 2020 roku Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000855279, na podstawie ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz (art. 3 oraz art. 99), zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Gliwicach.

Instytutowi nadano również nowe numery NIP: 6312692850 oraz REGON: 386893674.

Wskazany powyżej Instytut Sieci wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki oraz zachowuje uprawnienia i obowiązki wynikające z decyzji administracyjnych, których podmiotem był przed dniem wpisu do KRS pod nowym numerem jako przekształcony instytut badawczy o nazwie: Instytut Spawalnictwa.

Nie zmienia się siedzib oraz dane teleadresowe Instytutu.

W związku z powyższym, prosimy o stosowanie nowych numerów KRS, NIP i REGON Instytutu we wszystkich dokumentach i korespondencji, w których zostaną one wymienione, w szczególności w umowach oraz fakturach.