+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Badania wizualne złączy spawanych. Zestaw pytań sprawdzających. Wydanie II

ISBN 978-83-61272-28-1

Publikacja obejmuje zestawy pytań i odpowiedzi w zakresie pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia kwalifikacji wg EN 473. Uzupełnienie opracowania stanowi wykaz wykorzystanej literatury. Należy zwrócić uwagę na fakt, Ŝe dokładne rozdzielenie pytań sprawdzających dla poszczególnych stopni kwalifikacji nie jest możliwe. Zawsze bowiem istnieje obszar, w którym spotykają się pytania o podobnym charakterze.

Pobierz: 
skrypt_bad_wizualne_pytania_isbn_978_83_61272_28_1
15 Grudzień 2016 pdf, 75.08 KB
Pobierz