+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Kontrola nieniszcząca złączy spawanych

ISBN 978-83-61272-29-8

W podręczniku wyjaśniono pojęcie niezgodności, wady i nieciągłości. Scharakteryzowano złącza spawane oraz najczęściej stosowane w praktyce przemysłowej metody i techniki badań nieniszczących. Podano sposoby oceny jakości złączy spawanych według obowiązujących przepisów. Dla wygody czytelników podano w ostatnich rozdziałach wykaz wykorzystanych w opracowaniu i związanych z omawianą tematyką norm oraz wykaz literatury źródłowej.

Pobierz: 
skrypt_kontrola_nieniszczaca_zlaczy_spawanych_isbn_978_83_61272_29_8
15 Grudzień 2016 pdf, 264.82 KB
Pobierz