+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Laboratorium Badawcze Spawalnictwa


Laboratorium gwarantuje zapewnienie ochrony praw własności Klienta (patenty, wzory użytkowe, wzory zdobnicze, prawa autorskie i prawa pokrewne) oraz zachowanie poufności informacji o prowadzeniu badań, przedmiocie badań i jego rozwiązaniach konstrukcyjnych, technologicznych, recepturowych oraz o wynikach badań.


Wydanie II, 2018 r.

Pobierz: 
laboratorium_badawcze_spawalnictwa_w_2
30 Listopad 2018 pdf, 264.11 KB
Pobierz