+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Laboratorium Badawcze Spawalnictwa


Laboratorium gwarantuje zapewnienie ochrony praw własności Klienta (patenty, wzory użytkowe, wzory zdobnicze, prawa autorskie i prawa pokrewne) oraz zachowanie poufności informacji o prowadzeniu badań, przedmiocie badań i jego rozwiązaniach konstrukcyjnych, technologicznych, recepturowych oraz o wynikach badań.


Wydanie III, 2019 r.

Pobierz: 
laboratorium_badawcze_spawalnictwa_w3
14 Maj 2019 pdf, 330.97 KB
Pobierz