+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Niezgodności spawalnicze w złączach spawanych z metali i termoplastycznych tworzyw sztucznych

ISBN 978-83-61272-57-1

W monografii scharakteryzowano budowę złączy spawanych z uwzględnieniem pojęcia niezgodności i wady spawalniczej, podano klasyfikację niezgodności spawalniczych występujących w złączach spawanych z metali i z termoplastycznych tworzyw sztucznych. Szeroko omówiono przyczyny powstawania niezgodności w złączach oraz sposoby zapobiegania ich powstawaniu. W odrębnych rozdziałach przedstawiono zagadnienia dotyczące wyboru nieniszczących badań złączy spawanych w kontekście oceny jakości ich wykonania. W publikacji podano i przeanalizowano wpływ niezgodności spawalniczych na właściwości eksploatacyjne połączeń spawanych. Ze względu na złożoność zagadnienia, dodatkowo uwzględniono wiedzę z tego zakresu w odniesieniu do elementów zgrzewanych tarciowo oraz elementów poddanych procesowi regeneracji metodami spawalniczymi.

Uzupełnienie informacji o niezgodnościach spawalniczych stanowi wykaz literatury źródłowej oraz wykaz norm wykorzystanych i związanych.

Pobierz: 
skrypt_niezgodnosci_spawalnicze_w_zlaczach_spawanych_isbn_978_83_61272_57_1
16 Grudzień 2016 pdf, 266.64 KB
Pobierz