+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Podstawy badań penetracyjnych wyrobów przemysłowych. Zestaw pytań sprawdzających. Wydanie II

ISBN 978-83-61272-32-8

Opracowanie przeznaczone jest dla czytelników planujących uzyskanie certyfikatu z zakresu badań penetracyjnych różnych wyrobów przemysłowych, zajmujących się stosowaniem tych badań w praktyce przemysłowej, pełnieniem nadzoru nad uznawaniem technologii wytwarzania oraz dla osób, których zamiarem jest poszerzenie wiadomości o kontroli jakości w spawalnictwie, odlewnictwie i kuźnictwie. Opracowanie może być równieŜ przydatne dla studentów wyŜszych uczelni technicznych lub dla słuchaczy szkół średnich o kierunku mechanicznym lub metalurgicznym.

Pobierz: 
skrypt_podstawy_bad_penetr_pyt_sprawdz_isbn_978_83_61272_32_8
15 Grudzień 2016 pdf, 80.18 KB
Pobierz