+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Powierzchniowe niezgodności spawalnicze w złączach spawanych z metali. Podręcznik dla spawaczy.

ISBN 978-83-61272-01-4

Z uwagi na zakres obowiązków spawacza, w podręczniku scharakteryzowano wyłącznie niezgodności powierzchniowe wpływające na ocenę jakości złączy spawanych. Właśnie na tę grupę niezgodności spawacz posiada największy wpływ. Może zatem, w ramach samokształcenia oraz korzystając z podręcznika, nauczyć się przyczyn powstawania niezgodności w złączach oraz sposobów zapobiegania ich powstawaniu. Ponadto, wyjaśniono w podręczniku różnicę między pojęciami: wada – niezgodność – nieciągłość, podano budowę złącza spawanego ze spoiną czołową i pachwinową, usystematyzowano niezgodności spawalnicze złączy z punktu widzenia wykrywalności, usytuowania, kształtu i obowiązujących przepisów. Znajomość przedstawionych problemów powinna być również pomocna podczas organizacji kontroli prac spawalniczych.

Pobierz: 
skrypt_powierzchniowe_niezgodnosci_podrecznik_dla_spawaczy_isbn_978_83_61272_01_4
15 Grudzień 2016 pdf, 152.52 KB
Pobierz