+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

dr hab. inż. Mirosław Łomozik

Lider Obszaru
Grupa Badawcza Spawalność i Konstrukcje Spawane (ZB)

Przewodniczący Kolegium Łukasiewicz – IS
Redaktor Naczelny Czasopisma „Biuletyn Instytutu Spawalnictwa”

Tel: 
Fax: