+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

dr inż. Janusz Pikuła

Grupa Badawcza Spawalność i Konstrukcje Spawane (ZB)

modelowanie numeryczne

badania niszczące prętów zbrojeniowych

Tel: 
Fax: