+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

mgr Marek Dragan

Inspektor ds. obronnych (IO)
Dział Komunikacji i Marketingu (IM)

Biuletyn Instytutu Spawalnictwa

Pełnomocnik ds. otwartego dostępu do informacji naukowej

Tel: 
Fax: