+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Bon na innowacje dla MŚP

PARP ogłasza konkurs na dofinansowanie zakupu usług B+R

Konkurs na dofinansowanie zakupu usług badawczo-rozwojowych od jednostek naukowych otwarty! Usługa ma polegać na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.

Czas trwania konkursu: 20 marca – 28 listopada 2019 r.

 Instytut Spawalnictwa ma odpowiednią kategorię naukową i może być wykonawcą takich usług. 

Instytut Spawalnictwa oferuje usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie spawania stali, aluminium, tytanu, miedzi i innych materiałów metalowych metodami MIG/MAG (łuk standardowy, pulsujący, Cold Arc, CMT, STT, AC Pulse), TIG, A-TIG, ŁK i EO oraz spawania hybrydowego laser + MIG/MAG oraz spawania elektronowego.

Usługi obejmują:

  • opracowanie technologii spawania
  • pomoc w doborze odpowiedniego materiału dodatkowego do spawania oraz warunków spawania
  • ekspertyzy badawcze mające na celu udoskonalenie stosowanych technologii
  • wykonawstwo elementów próbnych i prototypowych spawanych różnymi metodami.

Oferta dotyczy także technik:

  • napawania,
  • cięcia laserowego i plazmowego,
  • lutowania i lutospawania,
  • zgrzewania metali (zgrzewania rezystancyjnego punktowego, garbowego, doczołowego, zgrzewania tarciowego, w tym zgrzewania tarciowego z mieszaniem materiału zgrzeiny tzw. FSW (Friction Stir Welding), zgrzewania ultradźwiękowego, lutozgrzewania,
  • zgrzewania i spawania tworzyw termoplastycznych
  • robotyzacji i mechanizacji prac spawalniczych

 

Kontakt w Instytucie Spawalnictwa:

Tomasz Pfeifer, tel. 32 33 58 405

e-mail: Tomasz.Pfeifer@is.gliwice.pl

 

Cel finansowania:

Celem I etapu konkursu „Bony na innowacje” dla MŚP jest sfinansowanie zakupu usług B+R, opracowanych przez jednostki badawczo – naukowe.

Maksymalne dofinansowanie: 340 000 zł

Wartość projektu (koszty kwalifikowane): 60 000 - 400 000 zł

Wkład własny minimum: 15%

Miejsce realizacji projektu: Polska

Zasięg terytorialny projektu: Polska

Dla kogo: MŚP

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru


Wniosek składa wnioskodawca

Terminy zgłoszeń w ramach tego konkursu są prowadzone w rundach. Można wypełnić wniosek w dogodnym terminie. Uwaga, w razie wyczerpania środków, terminy mogą być skrócone.


Runda I

Start: 20.03.2019, Zakończenie: 20.05.2019

Runda II

Start: 21.05.2019 Zakończenie: 21.07.2019

Runda III

Start: 22.07.2019 Zakończenie: 22.09.2019

Runda IV

Start: 23.09.2019 Zakończenie: 28.11.2019


Czas trwania projektu maksymalnie 18 miesięcy


Ogłoszenie konkursu, regulamin i kryteria wyboru na stronie PARP:

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/bony-na-innowacje-dla-msp-etap-1-uslugowy