+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Dyrektor Instytutu


Prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz, p. Piotr Dardziński powołał dr. inż. Adama Pietrasa na stanowisko Dyrektora Łukasiewicz – Instytutu Spawalnictwa

Dr inż. Adam Pietras jest od wielu lat związany z Instytutem Spawalnictwa, najpierw jako asystent, później adiunkt w Zakładzie Technologii Zgrzewania, a następnie przez 13 lat jako kierownik Zakładu Technologii Zgrzewania i Inżynierii Środowiska. 1 maja 2015 r. na podstawie nominacji Ministra Gospodarki objął stanowisko Dyrektora Instytutu Spawalnictwa, a od 12 marca br. zgodnie z decyzją Prezesa Sieci Łukasiewicz będzie pełnił swoją funkcję przez kolejne 5 lat.

Przez 75 lat swojej działalności Instytut Spawalnictwa znalazł ważne miejsce w polskiej gospodarce, ma istotny wkład w rozwój branży spawalniczej oraz służy pomocą całemu gronu specjalistów poszukujących wiedzy lub nowych rozwiązań technologicznych. 

Składamy Dyrektorowi Pietrasowi serdeczne gratulacje w związku z otrzymaną nominacją i życzymy owocnej współpracy z przemysłem i światem nauki, aby dalszy rozwój Instytutu i wszystkich jego pracowników przekładał się na wzrost konkurencyjności i innowacyjności polskiego przemysłu.