+A
Increase text
-a
Decrease text

Fizyczna symulacja procesów spawalniczych - symulator cykli cieplno-odkształceniowych


Zachodzące w strefie wpływu ciepła (SWC) przemiany strukturalne mają istotny wpływ na własności tego obszaru złącza spawanego, a w szczególności na jego twardość i wynikającą stąd zdolność do odkształceń plastycznych, udarność (charakteryzującą odporność na kruche pękanie) oraz na skłonność do powstawania pęknięć zimnych, gorących i wyżarzeniowych. Sposób reagowania stali na cykl cieplny spawania stanowi zatem istotny czynnik przy ocenie jej spawalności. Aby zbadać wpływ cykli cieplnych spawania na zachodzące w stali przemiany strukturalne oraz na wynikające stąd własności, małe próbki poddaje się działaniu cykli cieplnych symulujących przebieg zmian temperatury w różnych miejscach SWC (rys. 1). Badania takie przeprowadza się przy użyciu specjalnie zbudowanej do tego celu aparatury badawczej - symulatorów cykli cieplno-odkształceniowych.

Cykle cieplne spawania w różnej odległości od linii wtopienia spoiny
Rys. 1. Cykle cieplne spawania w różnej odległości od linii wtopienia spoiny

 

Symulator cykli cieplno-odkształceniowych Gleeble 3500

Instytut Spawalnictwa posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie stosowania tego typu technik symulacyjnych w zakresie badań spawalności. W ostatnim czasie laboratoria Instytutu wzbogaciły się o nowoczesny symulator do fizycznej symulacji procesów spajania Gleeble 3500 firmy DSI (rys. 2), który zastąpił dotychczas używany symulator produkcji Instytutu Spawalnictwa.

 

Symulator do fizycznej symulacji procesów spajania serii Gleeble 3500
Rys. 2. Symulator do fizycznej symulacji procesów spajania serii Gleeble 3500: a) widok ogólny urządzenia, b) widok komory roboczej

 

Symulator pozwala na modelowanie warunków cieplno-mechanicznych zachodzących w najbardziej niekorzystnym obszarze złącza spawanego tj. w SWC.

Podstawowe dane techniczne urządzenia:

 • hydrauliczny system naprężania i odkształcania próbki,
 • maksymalna siła obciążania próbki: 98 kN,
 • maksymalna prędkość przesuwu szczęki ruchomej 1 m/sekundę,
 • maksymalna temperatura cyklu:
  • 1350°C - termopara Ni-NiCr,
  • 1750°C - termopara Pt-PtRh.
Przykładowy zestaw próbek wykorzystywanych na symulatorze Gleeble 3500
Rys. 3. Przykładowy zestaw próbek wykorzystywanych na symulatorze Gleeble 3500

 

Oferujemy:

 • Symulowanie poszczególnych obszarów SWC
 • Badanie skłonności stali do pęknięć gorących
 • Badanie skłonności stali do pęknięć wyżarzeniowych
 • Badanie skłonności stali do pęknięć zimnych
 • Badanie materiałów poddanych działaniu cykli cieplno-odkształceniowych
 • Badanie własności mechanicznych w podwyższonych temperaturach
 • Możliwość symulacji obróbki cielnej
 • oraz wiele innych…