Powyżej instrukcja jak skontaktować się z Operatorem PARP w swoim województwie, który pomoże wypełnić wniosek zgłoszeniowy, jak i określi poziom przysługującego dofinansowania. Informacje te znajdują się pod adresem http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl.