Seminarium w ramach programu wieloletniego pn. "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy" etap II realizowany w latach 2011-2013.

 

Tematem spotkania członków klastra "Bezpieczna Praca" na seminarium pt. "Zagrożenia zdrowia i bezpieczeństwa pracy przy spawaniu i procesach pokrewnych" zorganizowanym przez Instytut Spawalnictwa w dniu 25 października były zagadnienia bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracowników przy spawaniu i procesach pokrewnych.

Seminarium to podzielone było na dwie części: referatową oraz pokazową obejmującą prezentację innowacyjnych metod spajania różnych materiałów konstrukcyjnych.

W części referatowej omówione zostały następujące zagadnienia:

zagrożenia chemiczne, pyłowe i fizyczne w środowisku pracy przy procesach spawalniczych,

hałas słyszalny i ultradźwiękowy podczas zgrzewania ultradźwiękowego metali,

promieniowanie nadfioletowe, światło niebieskie i promieniowanie termiczne przy spawaniu i lutospawaniu łukowym metodami niskoenergetycznymi.

Następnie, podczas pokazów uczestnicy seminarium mieli okazję zapoznać się z technikami spawania i cięcia laserowego, spawania orbitalnego rur, niskoenergetycznymi metodami spawania oraz z technologią zgrzewania tarciowego metodą FSW.

W ostatniej części seminarium przedstawiono zakres badań prowadzonych w Laboratorium Inżynierii Środowiska oraz zademonstrowano uczestnikom aparaturę do następujących badań:

badania emisji pyłu i gazów powstających podczas spawania,

badania natężenia promieniowania nadfioletowego, światła niebieskiego i promieniowania termicznego przy spawaniu,

pomiaru hałasu słyszalnego podczas procesów spawania.

Załączniki: 
, 0.00 B
Pobierz