Najbardziej typowe zastosowania nagrzewania indukcyjnego to:

 • hartowanie powierzchniowe,
 • nagrzewanie skrośne,
 • topienie,
 • nagrzewanie wstępne przed spawaniem,
 • wyżarzanie,
 • odpuszczanie,
 • nagrzewanie po spawaniu i wytłaczaniu (prasowaniu) celem usunięcia szkodliwych naprężeń,
 • lutowanie lutami miękkimi i twardymi,
 • zgrzewanie indukcyjne,
 • formowanie na gorąco,
 • nagrzewanie przed kuciem,
 • produkcja kryształów półprzewodnikowych.