W 2016 roku Instytut zorganizował następujące seminaria:
 

  • 15 marca - Wymagania dla producentów konstrukcji stalowych wg norm serii PN-EN 1090 (program)
  • 16 marca - Wymagania dla producentów konstrukcji stalowych wg norm serii PN-EN 1090 - powtórka z 15 marca 2016 r. - (program)
  • 13 kwietnia - Innowacyjne technologie spawalnicze - możliwości i zastosowanie (program)
  • 10 maja - Stale wysokowytrzymałe - własności, zastosowanie i technologie łączenia (program)
  • 24 maja - Wymagania nowej normy ISO 9001:2015 w świetle zarządzania procesem produkcyjnym (program)
  • 21 czerwca - Symulacja oraz monitorowanie procesów spawalniczych z wykorzystaniem nowoczesnych systemów informatycznych - seminarium przełożone na termin późniejszy
  • 18-20 października - 58. Naukowo-Techniczna Konferencja Spawalnicza "TECHNOLOGIE XXI WIEKU"
  • 22 listopada - Rozwój i zastosowanie współczesnych metod badań nieniszczących w spawalnictwie (program)