W 2017 roku Instytut zorganizował następujące seminaria:

  • 24 stycznia - Rozwój i zastosowanie współczesnych metod badań nieniszczących w spawalnictwie
  • 17 maja - Wymagania jakościowe w spawalnictwie - nowości i praktyka
  • 18 maja - Wymagania jakościowe w spawalnictwie - nowości i praktyka (powtórzenie z dnia 17 maja)
  • 27 września - Badania drogą do zapewnienia jakości konstrukcji spawanych
  • 19-20 października - Trendy w rozwoju technologii zgrzewania oraz technik alternatywnych