+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Kurs Europejskiego Specjalisty Klejenia (European Adhesive Specialist, EAS)

(klejenie - kursy z możliwością dofinansowania ze środków europejskich)

Terminy kursów na rok 2023


Dofinansowanie ze środków europejskich
Dofinansowanie ze środków europejskich

 

Zobacz jak uzyskać dofinansowanie.

 

Instrukcja obsługi oraz filmy ułatwiające korzystanie z Bazy Usług Rozwojowych.
Kurs skierowany jest do producentów klejów, technologów i mistrzów stosujących technikę klejenia w przemyśle oraz osób pełniących funkcje nadzoru.
Czas trwania kursu: 120 godzin wykładów i ćwiczeń (kurs modułowy w trzech tygodniowych sesjach).
 

Terminy kursów na rok 2023:

  • Tydzień 1: 17-21.04.2023
  • Tydzień 2: 8-12.05.2023
  • Tydzień 3: 22-26.05.2023

Opłata za tydzień kursu: 7900 PLN (obejmuje: materiały szkoleniowe, posiłki)

Opłata za egzamin: 1750 PLN

 

Kursy i egzaminy prowadzone są w języku polskim.
Zakres prowadzonych kursów obejmuje łączenie metali, szkła, tworzyw sztucznych oraz tworzyw wzmacnianych włóknami (Fibres Reinforced Plastics FRPs).


Formularze zgłoszenia na kurs EAS; wniosek kwalifikacyjny na kurs EAS

Zgłoszenia prosimy kierować do:

mgr inż. Beata Rams
tel. 32 33 58 239
e-mail: beata.rams@is.lukasiewicz.gov.pl