+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Kurs Europejskiego Specjalisty Klejenia (European Adhesive Specialist, EAS)

(klejenie - kursy z możliwością dofinansowania ze środków europejskich)

  Uwaga! zaczynamy nabór na rok 2021.  

Dofinansowanie ze środków europejskich
Dofinansowanie ze środków europejskich

 

Zobacz jak uzyskać dofinansowanie.

 

Możliwość dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO)
-
przy zapisie za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych.

Kurs skierowany jest do producentów klejów, technologów i mistrzów stosujących technikę klejenia w przemyśle oraz osób pełniących funkcje nadzoru.
Czas trwania kursu: 120 godzin wykładów i ćwiczeń (kurs modułowy w trzech tygodniowych sesjach).

Termin kursu na rok 2020:

  • 05-09.10.2020 (I moduł) -brak wolnych miejsc
  • 02-06.11.2020 (II moduł) -brak wolnych miejsc
  • 23-27.11.2020 (III moduł) -brak wolnych miejsc

Opłata za tydzień kursu: 7000 PLN (obejmuje: materiały szkoleniowe, posiłki)
Opłata za egzamin: 1600 PLN

Kursy i egzaminy prowadzone są w języku polskim.
Zakres prowadzonych kursów obejmuje łączenie metali, szkła, tworzyw sztucznych oraz tworzyw wzmacnianych włóknami (Fibres Reinforced Plastics FRPs).


Formularze zgłoszenia na kurs EAS; wniosek kwalifikacyjny na kurs EAS

Zgłoszenia prosimy kierować do:

mgr inż. Beata Rams
tel. 32 33 58 239
e-mail: beata.rams@is.gliwice.pl