+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Personel NDTZakład Badań Nieniszczących prowadzi kursy z zakresu badań nieniszczących. Po zakończeniu kursu słuchacze zdają egzamin i otrzymują certyfikat kompetencji personelu badań nieniszczących 1. i 2. lub 3. stopnia wg PN-EN ISO 9712 oraz legitymację specjalisty badań nieniszczących, wydawaną przez Ośrodek Certyfikacji.

Kursy są prowadzone w systemie MULTISEKTOR. Absolwenci kursów badań wizualnych (VT), penetracyjnych (PT), magnetyczno-proszkowych (MT), ultradźwiękowych (UT) i radiograficznych (RT) dla stopni kwalifikacji 1, 2, 3 otrzymują uprawnienia w sektorach przemysłowych „Wytwarzanie” i „Badania przed- i eksploatacyjne wraz z wytwarzaniem” oraz w sektorach wyrobu - wyroby spajane (w), wyroby przerabiane plastycznie oprócz odkuwek (wp), rury różnych średnic i grubości ścianek (t), odlewy (c), odkuwki (f).

Absolwenci kursów radiograficznej oceny złączy spawanych (RT2 ORS) dla stopnia kwalifikacji 2 otrzymują uprawnienia w sektorze przemysłowym „Wytwarzanie” oraz w sektorach wyrobu - wyroby spajane (w), wyroby przerabiane plastycznie oprócz odkuwek (wp), rury różnych średnic i grubości ścianek (t).

W sektorze przemysłowym „Utrzymanie ruchu kolei” w metodzie UT prowadzone są uzupełniające kursy 2. stopnia kwalifikacji, a ich absolwenci otrzymują uprawnienia nadawane przez Transportowy Dozór Techniczny.

Ośrodek Obsługi Spawalnictwa Krajowego prowadzi również kursy spawania lub zgrzewania tworzyw termoplastycznych, w których absolwenci mogą uzyskać uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego po egzaminie zgodnym z normą PN-EN 13067.


Kursy z możliwością dofinansowania ze środków europejskich

Unijne pożyczki na kształcenie


 1. Badania wizualne - VT1+VT2
 2. Badania wizualne - VT - rozszerzenie - sektor przemysłowy: badania przedeksploatacyjne i eksploatacyjne wraz z wytwarzaniem; sektor wyrobu: odlewy, odkuwki
 3. Badania penetracyjne - PT1+PT2
 4. Badania magnetyczno-proszkowe - MT1+MT2
 5. Badania penetracyjne - PT, badania magnetyczno-proszkowe - MT - rozszerzenie - sektor przemysłowy: badania przedeksploatacyjne i eksploatacyjne wraz z wytwarzaniem; sektor wyrobu: odlewy, odkuwki
 6. Badania ultradźwiękowe - UT - rozszerzenie - sektor przemysłowy: Badania przedeksploatacyjne i eksploatacyjne wraz z wytwarzaniem; sektor wyrobu: odlewy, odkuwki
 7. Badania VT, PT, MT stopnia 1. lub stopnia 2.
 8. Badania radiograficzne - RT1, RT2, RT1+RT2
 9. Ocena radiogramów spoin - RT2 ORS
 10. Badania ultradźwiękowe - UT1, UT2, UT1+UT2
 11. Badania ultradźwiękowe - wprowadzenie do techniki czasu przejścia wiązki dyfrakcyjnej (TOFD-START)
 12. Badania ultradźwiękowe – 2. stopień - technika czasu przejścia wiązki dyfrakcyjnej (UT2-TOFD)
 13. Badania ultradźwiękowe – 2. stopień - PHASED ARRAY (UT2-PHASED ARRAY)
 14. Badania ultradźwiękowe – 2. stopień sektor: Utrzymanie ruchu kolei
 15. Badania nieniszczące - BASIC, VT3, PT3, MT3, RT3, UT3
 16. Szkolenia przed egzaminem recertyfikacyjnym VT, PT, MT, RT, UT