Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Wskaż newsletter, który chcesz zasubskrybować lub z subskrypcji których chcesz zrezygnować.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Spawalnictwa, ul. Błogosławionego Czesława 16-18, Gliwice 44-100.
 2. W Instytucie Spawalnictwa został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, e-mail: RODO@is.gliwice.pl
 3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wysyłki newslettera oraz realizacji celów marketingowych. Jeżeli nie poda Pan/Pani danych wysyłka newslettera oraz realizacja celów marketingowych nie będzie możliwa.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
 • w celu wysyłki newslettera Administratora (marketingu bezpośredniego) – co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w przypadku, kiedy osoba, której dane dotyczą jest kontrahentem Administratora.
 • w celu wysyłki newslettera Administratora – na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w przypadku braku powiązania pomiędzy osobą, której dane dotyczą a Administratorem (osoba, której dane dotyczą nie jest kontrahentem Administratora).
 • w celach marketingowych –- co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w przypadku, kiedy osoba, której dane dotyczą jest kontrahentem Administratora.
 • w celach marketingowych – na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w przypadku braku powiązania pomiędzy osobą, której dane dotyczą a Administratorem (osoba, której dane dotyczą nie jest kontrahentem Administratora).
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres realizacji przez Administratora usługi newsletter, chyba że wcześniej cofnie Pani/Pan zgodę lub złoży Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, wtedy do czasu cofnięcia zgody lub złożenia sprzeciwu. W przypadku prawnie uzasadnionych interesów Administratora (celów marketingowych) na czas ich realizacji, chyba że wcześniej cofnie Pani/Pan zgodę lub złoży Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, wtedy do czasu cofnięcia zgody lub złożenia sprzeciwu.
 2. W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. lit. f RODO) przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania zgodnie z przesłankami określonymi w RODO (art. 15-22 RODO).
 4. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą miały tylko osoby upoważnione, w ramach realizacji swoich obowiązków zawodowych. Na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych dane mogą być przekazane także innym podmiotom, np. firmom informatycznym obsługującym systemy komputerowe wspomagające procesy obsługi stron www oraz na mocy odrębnych ustaw uprawnionym organom i instytucjom, np. sądom, prokuraturom w związku z prowadzonym postępowaniem lub w przypadku doraźnego zlecenia innym odbiorcom np. kancelarii prawnej.
 5. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych.
 6. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu przetwarzaniu i profilowaniu.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Subskrybentom newslettera Administratora przysługuje prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby wysyłki newslettera Administratora lub dla celów marketingowych. Jeżeli Subskrybent wniesie sprzeciw, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów. Aby złożyć sprzeciw należy wysłać e-mail z informacją o sprzeciwie na adres e-mail: marketing@is.gliwice.pl

 

Aby wycofać zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celu wysyłki newslettera lub dla celów marketingowych oraz zgody na komunikację drogą elektroniczną należy wysłać e-mail z informacją o cofnięciu zgody/zgód na adres e-mail: marketing@is.gliwice.pl

 

 

To prevent automated spam submissions leave this field empty.