Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Wskaż newsletter, który chcesz zasubskrybować lub z subskrypcji których chcesz zrezygnować.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Spawalnictwa, ul. Błogosławionego Czesława 16-18, Gliwice 44-100.
 2. W Instytucie Spawalnictwa został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, e-mail: RODO@is.gliwice.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie imię, nazwisko e-mail  przetwarzane będą w celu przesyłania newslettera Instytutu Spawalnictwa;
 4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  z dnia 27.04.2016 r.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
 7. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą miały tylko osoby upoważnione, w ramach realizacji swoich obowiązków zawodowych. Na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych dane mogą być przekazane także innym podmiotom, np. firmom informatycznym obsługującym systemy komputerowe wspomagające procesy szkolenia oraz na mocy odrębnych ustaw uprawnionym organom i instytucjom, np. sądom, prokuraturom w związku z prowadzonym postępowaniem lub w przypadku doraźnego zlecenia innym odbiorcom np. kancelarii prawnej.
 8. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych.
 9. Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.
 10. Ma Pani/Pan  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uzna, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 11. Odmowa podania wyżej wymienionych danych osobowych  uniemożliwia przesyłanie ofert Instytutu Spawalnictwa.
To prevent automated spam submissions leave this field empty.