+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Nabór na stanowisko Zastępcy Dyrektora Instytutu Spawalnictwa


Minister Przedsiębiorczości i Technologii, jako minister sprawujący nadzór nad Instytutem Spawalnictwa, wykonując uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. z 2018 r., poz. 736), zaprasza do składania aplikacji na stanowisko: Zastępca Dyrektora Instytutu Spawalnictwa

Zgłoszenia należy składać do dnia 14 stycznia 2019 r. wyłącznie w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie na stanowisko Zastępcy Dyrektora Instytutu Spawalnictwa z siedzibą w Gliwicach – nie otwierać” w Biurze Podawczym Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5 w dni robocze w godz. 8:15 -16:15 lub przesłać listem poleconym na adres:
 

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

W przypadku przesłania zgłoszenia listem poleconym decyduje data wpływu zgłoszenia do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

 

Ogłoszenie zamieszczono również na stronach Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz na stronach BIP Instytutu Spawalnictwa.