+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Oferta Szkoleniowa Ośrodka Obsługi Spawalnictwa Krajowego na 2020 rok


Ośrodek Obsługi Spawalnictwa Krajowego (IK) Instytutu prowadzi szkolenia na różnego rodzaju kursach według programów Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa i Europejskiej Federacji Spawalniczej oraz według programów własnych, umożliwiających również kwalifikowanie i certyfikowanie personelu badań nieniszczących.

Ośrodek Obsługi Spawalnictwa Krajowego współpracuje z krajowymi wyższymi uczelniami technicznymi, a mianowicie Politechnikami: Częstochowską, Gdańską, Krakowską, Śląską, Warszawską, Wrocławską, Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym, Akademią Górniczo Hutniczą, organizacjami dozorowymi, a w szczególności z Urzędem Dozoru Technicznego i Transportowym Dozorem Technicznym.

Przedstawiona oferta zawiera szczegółowy plan kursów organizowanych przez Ośrodek Obsługi Spawalnictwa Krajowego w 2020 roku. Zawiera terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych kursów oraz opłaty za uczestnictwo w tych kursach i poszczególnych sesjach kursów. Podane ceny szkoleń oraz innych usług są cenami netto. Szkolenia organizowane w Instytucie są zwolnione z podatku VAT.

Zapraszamy do korzystania z naszej bazy szkoleniowej i wiedzy wysokiej klasy specjalistów.

Pobierz: 
oferta_szkoleniowa_2020_22_06_2020_zmiany_terminow_koronawirus
24 Czerwiec 2020 pdf, 7.65 MB
Pobierz