+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Spawalnik / Inspektor Kontroli Jakości


KSM Zeman Sp. z o.o.

Firma KSM Zeman Sp. z o.o. prowadzi działalność na terenie Polski i Europy współpracując z
czołowymi firmami z branży energetycznej.
Specjalizujemy się w montażu, modernizacjach oraz remontach kotłów parowych i wodnych,
urządzeń energetycznych, rurociągów przemysłowych, kanałów spalin. Zajmujemy się
opracowywaniem technologii prac montażowych i remontowych.

W związku z rozwojem naszej Firmy poszukujemy:

SPAWALNIKA/INSPEKTORA KONTROLI JAKOŚCI

 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za:

 • Nadzór nad procesami spawalniczymi i pokrewnymi prowadzonymi na wydziale Kontroli Jakości i Spawalnictwa,
 • Nadzór nad spawaczami,
 • Współpracę z Kierownikiem w zakresie zagadnień spawalniczych,
 • Współpracę z Głównym Spawalnikiem w zakresie przygotowywania procedur obróbki cieplnej,przygotowywania i rewizji procedur spawalniczych WPS, prowadzenia kwalifikacji technologii spawania (WPQR), prowadzenia prób technologicznych, prowadzenia działań rozwojowych,
 • Współpracę z Działem Technologicznym w zakresie optymalizacji procesów spawania, tworzenia instrukcji technologicznych i planów spawania, rozwoju i mechanizacji procesów spawania,
 • Zlecanie badań NDT,
 • Przygotowywanie dokumentacji końcowej, uczestnictwo w odbiorach elementów z udziałem osób trzecich.
 • Uczestnictwo w spotkaniach z klientem

Wymagania:

 • Preferowane wykształcenie wyższe,
 • Ukończony kurs VT 2, ukończony jeden z kursów IWT, IWI lub IWE
 • Dyspozycyjność do kontraktów zagranicznych,
 • Dobrze rozwinięte zdolności komunikacyjne i umiejętność pracy w zespole,
 • Zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności za wykonywane zadania,
 • Wysoka kultura osobista i umiejętność pracy pod presją czasu, pozytywne nastawienie,
 • Znajomość MS Office,
 • Prawo jazdy,
 • Znajomość języków obcych J. Angielski, J. Niemiecki będzie dodatkowym atutem,

Oferujemy:

 • Pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • Możliwość rozwoju zawodowego,
 • Udział w międzynarodowych projektach,
 • Rynkowy poziom wynagrodzenia odpowiadający kwalifikacjom i zaangażowaniu Pracownika.

 

Prosimy o zamieszczenie w CV dodatkowej klauzuli o treści (z ewentualną zgodą na udział w kolejnych procesach rekrutacyjnych):

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez KSM Zeman Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych procesach rekrutacyjnych tej spółki przez okres 6 miesięcy.”

 

Informujemy, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest KSM Zeman Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bielska 36, 43-200 Pszczyna

Ponadto, informujemy, że:

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez KSM Zeman Sp. z o.o. w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko Inspektor Kontroli Jakości na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres do sześciu (6) miesięcy od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 • Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
 • Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie swoich danych osobowych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie  zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.
 • Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 • Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej

Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a złożone dokumenty zostaną usunięte po zakończeniu procesu rekrutacji.


KSM Zeman Sp. z o.o.
Siedziba firmy:
ul. Rajcza 481 b
34-370 Rajcza
NIP: 553-251-76-40
REGON: 360579426

Siedziba biura:
ul. Bielska 36
43-200 Pszczyna
tel. 32 214 88 64
biuro@ksm.biz.pl


KRS: 0000538653
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej
Wydział VIII Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 20 000 PLN

Bank Pekao SA
Oddział Bielsko-Biała
SWIFT PKOPPLPW
PL23124064491978001052644451

Bank Pekao SA
Oddział Bielsko-Biała
87124064491111001052585187

 


termin przyjmowania ofert: 22.08.2019 r.


Firma zgłaszająca ogłoszenie ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za treść podanych przez siebie informacji, jak i umieszczanych tekstów.