+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Program stażowy dla studentów kierunków technicznych


Głównym celem programu stażowego jest podniesienie kompetencji studentów na kierunkach technicznych oraz zwiększenie ich szans na rynku pracy poprzez zdobywanie praktycznego doświadczenia. Staż umożliwia studentom również budowanie kariery zawodowej w obszarze spawalnictwa i procesów pokrewnych.

Czas trwania stażu to od 2 do 6 miesięcy z możliwością przedłużenia, zależnie od zaangażowania stażysty i opinii opiekuna.

Nabór zainteresowanych studentów na staż odbywa się w sposób ciągły do odwołania.

W Łukasiewicz – Instytucie Spawalnictwa staże odbywają się w następujących Grupach Badawczych:

 • ZB – Grupa Badawcza Spawalność i Konstrukcje Spawane
 • ZN – Grupa Badawcza NDT
 • ZR – Grupa Badawcza Technologii Zgrzewania, Klejenia i Inżynierii Środowiska
 • ZT – Grupa Badawcza Technologii Spawalniczych
 • ZU – Grupa Badawcza Elektroniki Przemysłowej.

W stażach organizowanych w Łukasiewicz – Instytucie Spawalnictwa mogą brać udział osoby spełniające następujące warunki:

 • posiadanie statusu studenta na kierunku technicznym I lub II stopnia
 • zaliczenie semestru poprzedzającego staż w terminie przewidzianym regulaminem studiów
 • zaangażowanie w procesy związane ze spawalnictwem i procesami pokrewnymi.

Przystąpienie do stażu wymaga złożenia wypełnionych i podpisanych dokumentów takich jak:

 • formularz zgłoszeniowy dla Studenta
 • sylwetka kandydata
 • umowa stażu dla Studenta wraz z załącznikami
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

Komplet dokumentacji należy złożyć w Dziale HR w Łukasiewicz – Instytutu Spawalnictwa (bud. A1, pokój nr 4), ul. Bł. Czesława 16-18, 44-100 Gliwice, w godzinach 7:00 – 15:00.