+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Optymalizacja antybakteryjna wysoko odkształcanych stopów tytanu na implanty kręgosłupa i narzędzia chirurgiczne

M-ERA.NET

Czas realizacji projektu: 01.09.2016-31.08.2018

Tytuł: Optymalizacja antybakteryjna wysoko odkształcanych stopów tytanu na implanty kręgosłupa i narzędzia chirurgiczne

Program: M-ERA.NET

Cel projektu: Minimalizacja ryzyka zakażenia miejsca operowanego w przypadku chirurgii kręgosłupa, wywołanych bakteriami podczas długich operacji. Bakterie prowadzą do tworzenia biofilmów, powodując ból spowodowany poluzowaniem implantu, a w końcu ryzyko paraliżu pacjenta.

Projekt jest realizowany w konsorcjum parterów:

  • JOANNEUM RESEARCH Forschungsges.m.b.H., Institute of Surface Technologies and Photonics (JR);
  • Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN (IMIM);
  • AIT Austrian Institute of Technology GmbH (AIT);
  • Hofer GmbH & Co KG (HM);
  • Fabryka Narzędzi Medycznych CHIRMED (CHM);
  • Instytut Spawalnictwa (ISPL),
  • Singapore Institute of Manufacturing Technology (SIM).

Instytut Spawalnictwa uczestniczy w zadaniu nt. "Badania i rozwój efektywnej kosztowo produkcji i przetwarzania wysokowytrzymałych stopów Ti SPD". Celem badań jest uzyskanie wiedzy w zakresie możliwości łączenia stopów tytanu z wykorzystanie metody FSW.

Kierownik projektu w IS: dr inż. Adam Pietras

Zespół realizujący projekt: dr inż. Jolanta Matusiak, mgr inż. Damian Miara