+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Informatyczna platforma spawalnicza wiedzy i potencjału naukowo-badawczego...

POIG

Czas realizacji: 03.01.2011 r. do dnia 31.12.2013

Tytuł: Informatyczna platforma spawalnicza wiedzy i potencjału naukowo-badawczego wraz z rozbudową infrastruktury informatycznej Instytutu Spawalnictwa

Projekt: POIG 2007-2013

Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R
Działanie 2.3. Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki

Koordynator: mgr inż. Adam Pilarczyk