+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Wsparcie transferu wiedzy w dziedzinie spawalnictwa w województwie śląskim

POKL

Czas realizacji: 01.06.2011 r. do dnia 31.05.2013

Tytuł: Wsparcie transferu wiedzy w dziedzinie spawalnictwa w województwie śląskim

Projekt: POKL 2007-2013
Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki
Działanie 8.2. Transfer wiedzy
Poddziałanie 8.2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Opis projektu:
Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia z Dąbrowy Górniczej. Jego głównym celem jest wzrost transferu wiedzy w dziedzinie spawalnictwa w woj. śląskim. W ramach projektu przewiduje się organizację staży pracowników Instytutu Spawalnictwa w firmach należących do sektora MSP z woj. śląskiego oraz organizację staży pracowników MSP w Instytucie Spawalnictwa.

Strona internetowa projektu: http://www.transferwiedzy.frapz.org.pl/

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego