+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Badania i opracowanie technologii zrobotyzowanego spawania hybrydowego...

PROGRAM BADAŃ STOSOWANYCH

Okres realizacji:

01.01.2015 - 31.03.2017

Tytuł:

Badania i opracowanie technologii zrobotyzowanego spawania hybrydowego (laser dyskowy + MAG) elementów ram podwozi i wysięgników dźwigów samojezdnych ze stali ulepszonych cieplnie o wysokiej granicy plastyczności

Program:

PROGRAM BADAŃ STOSOWANYCH

Wykonawca w IS:

dr inż. Marek Banasik

Wykonawcy:

konsorcjum naukowe:

  • Instytut Spawalnictwa
  • IMC Engineering Poland Sp. z o.o.

cel projektu:

W ramach projektu zostaną przeprowadzone badania spawalności i opracowana zostanie technologia spawania elementów ram podwozi i wysięgników dźwigów samojezdnych z zastosowaniem zrobotyzowanego systemu spawania hybrydowego. Opracowane zostaną warunki technologiczne wykonywania spoin doczołowych i teowych z wykorzystaniem robota przemysłowego, lasera dyskowego Trumpf 12002 i specjalnej głowicy do spawania hybrydowego. Określony zostanie wpływ parametrów procesu na właściwości złączy. Technologia zostanie opracowana dla elementów wykonanych z nowoczesnych wysokowytrzymałych stali ulepszonych cieplnie typu S960QL. Przeprowadzona zostanie analiza porównawcza jakości złączy wykonanych aktualnie stosowaną metodą (MAG) i metodą HLAW. Porównane zostaną zalety i wady obu badanych technologii w aspekcie technicznym i ekonomicznym.