+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Modernizacja laboratorium wytwarzania nowoczesnych materiałów oraz zaawansowanych technologii ich łączenia...

SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2004-2006; Poddziałanie 1.4.3

Okres realizacji: 06.2005 - 12.2005

Tytuł: Modernizacja laboratorium wytwarzania nowoczesnych materiałów oraz zaawansowanych technologii ich łączenia. Część I

Program: SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2004-2006; Poddziałanie 1.4.3

Wykonawca w IS: Wojciech Gawrysiuk

Wykonawcy: Instytut Spawalnictwa w ramach: Śląskiego Centrum Zaawansowanych Technologii


Projekt realizowany jest przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach w ramach:

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006,
Priorytet 1; Działanie 1.4;
Poddziałanie 1.4.3: Inwestycje związane z budową, modernizacją i wyposażeniem specjalistycznych laboratoriów CZT i Centrów Doskonałości, działających w priorytetowych dziedzinach rozwoju polskiej gospodarki

Projekt w ramach: Śląskiego Centrum Zaawansowanych Technologii

Cel Projektu
Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw w wyniku wdrażania zaawansowanych technologii łączenia nowoczesnych materiałów oraz włączenia się do współpracy badawczej na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

Cel projektu jest elementem realizacji Wspólnego Programu Badawczego (WPB5) pt. "Technologia wytwarzania i rozwój zastosowania nowoczesnych materiałów i kompozytów oraz zaawansowane technologie łączenia tych materiałów", w ramach sieci współpracy Śląskiego Centrum Zaawansowanych Technologii.

Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw w wyniku wdrażania zaawansowanych technologii łączenia nowoczesnych materiałów oraz włączenia się do współpracy badawczej na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

Cel projektu jest elementem realizacji Wspólnego Programu Badawczego (WPB5) pt. "Technologia wytwarzania i rozwój zastosowania nowoczesnych materiałów i kompozytów oraz zaawansowane technologie łączenia tych materiałów", w ramach sieci współpracy Śląskiego Centrum Zaawansowanych Technologii.

Uzasadnienie realizacji projektu
Projekt "Modernizacja laboratorium wytwarzania nowoczesnych materiałów oraz zaawansowanych technologii ich łączenia. Część I" jest neutralny pod względem wpływu na środowisko. Jest to projekt inwestycyjny, dotyczący unowocześnienia specjalistycznego Laboratorium Badawczego Spawalnictwa będącego integralną częścią laboratorium wytwarzania nowoczesnych materiałów oraz zaawansowanych technologii ich łączenia w ramach Śląskiego Centrum Zaawansowanych Technologii (ŚCZT) w urządzenia i aparaturę umożliwiającą rozwój technik spawania laserowego, hybrydowego i zrobotyzowanego, badanie zaawansowanych materiałów i monitorowanie jakości procesów spawania. W związku z tym nie można wykazać wpływu inwestycji na poprawę jakości środowiska, dzięki przetwarzaniu odpadów, zmniejszeniu energo- i materiałochłonności, wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii czy wprowadzania technologii przyjaznych dla środowiska. Projekt jest zgodny z polityką zmiany modeli produkcji oraz z zasadami trwałego, zrównoważonego rozwoju, gdyż dzięki prowadzonym badaniom w unowocześnionych laboratoriach, transferowi wyników badań oraz szkoleniom przedstawicieli przemysłu podniesiona zostanie konkurencyjność przedsiębiorstw wytwarzających konstrukcje spawane na rynkach europejskich.

Dzięki realizacji projektu będzie możliwa poprawa warunków pracy personelu wykonującego prace badawcze oraz warunków szkoleń przeprowadzanych w laboratoriach. Projekt natomiast nie wpływa na środowisko.