+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Innowacyjna metoda sterowania serwomechanicznym systemem docisku...

TANGO 1

Okres realizacji:

01.06.2015 - 31.05.2017

Tytuł:

Innowacyjna metoda sterowania serwomechanicznym systemem docisku w technikach łączenia cienkościennych elementów metalowych

Program:

TANGO 1

Wykonawca w IS:

dr inż. Zygmunt Mikno

cel projektu:

W ramach projektu opracowana zostanie zgrzewarka rezystancyjna z nowym rozwiązaniem w postaci serwomechanicznego systemu docisku elektrod. Nowum rozwiązania stanowi nowatorska metoda sterowania, innowacyjna w skali kraju i Europy, która może zrewolucjonizować i zmienić utarte dotychczasowe poglądy na temat przebiegu procesu zgrzewania i wpłynąć w istotny sposób na rozwój dyscypliny naukowej (zgrzewanie rezystancyjne).

Główne zalety proponowanego rozwiązania: a) praktyczne, b) ekonomiczne i c) technologiczne: a) większa powtarzalności siły docisku, redukcja hałasu, estetyczny wygląd zgrzeiny, b) mniejsza masa i gabaryty silnika serwo, brak konieczności stosowania instalacji sprężonego powietrza, zwiększenie trwałości elektrod, c) szerszy zakres parametrów zgrzewania, korzystniejszy przebieg siły docisku, lepsza jakość zgrzewania, większa szybkość przemieszczania elektrod, różne tryby pracy sterowania siły docisku lub/i przemieszczenia elektrod).

W zakresie tematyki projektu opracowane zostały 3 zgłoszenia wynalazcze o numerach: P.401723, P.412614, P.412615. Na pierwsze zgłoszenie Urząd Patentowy udzielił prawa wyłącznego (patentu).